Skip to content

Sosialistiliitto

Sosialistit sotaa vastaan

Sosialistiliitto on vasemmistososialistinen järjestö, jonka tavoitteena on sosialismin rakentaminen alhaalta. Tällä tarkoitamme sitä, että oikeudenmukainen, sosialistinen, yhteiskunta on mahdollista rakentaa vain ihmisten omalla aktiivisuudella, toimimalla joukkoliikkeessä.Sitä ei siis voida antaa ”lahjana” ylhäältä: parlamentista, tai vaikkapa sissijoukoilta tai muulta kansasta eristäytyneeltä oikeinajattelevien taholta.

Toisaalta näemme, että demokraattisesti valittuja edustuslaitoksia (eduskunta, kunnallishallinnot) tulee ja pitääkin käyttää välineinä radikaalien reformien eteenpäin viemiseksi, ja olemme osallistuneen mm. syksyllä 2004 kunnallisvaaleihin ja syksyllä 2005 keräsimme kannattajakortteja, jotta saataisiin radikaali vasemmistolainen ehdokas presidentinvaaleihin. Maaliskuun 2007 eduskuntavaaleissa päätimme tukea sellaisia Vasemmistoliiton ehdokkaita, jotka vastustavat sotaa, rasismia ja uusliberalismia, sekä painottavat toimintaa kaduilla kabinettien sijaan.

Toisaalta katsomme, että kapitalismi asettaa selvät rajat uudistuksille – heti jos kyseinen uudistus astuu kapitalistien varpaille, niin kapitalistit ovat valmiita tekemään kaikkensa ettei kyseinen uudistus tulisi voimaan. Tarvittaessa vaikkapa puolustamaan oikeutta tuotantolaitosten yksityisomistukseen armeijan avulla. Niinpä pelkällä parlamentarismilla on rajansa, ja tarvitaan syvempää yhteiskuntajärjestyksen muutosta, jotta tuotannon demokraattinen yhteisomistus,
sosialismi, tulisi mahdolliseksi.

Solidaarisuutta palestiinalaisille

Julkaisemme kerran kuussa ilmestyvää Murros-lehteä. Käymme kaduilla ja erilaisissa tapahtumissa keskustelemassa ihmisten kanssa, levittämässä materiaaliamme ja myymässä Murros -lehteä. Julkaisemme lisäksi 1–2 kertaa vuodessa ilmestyvää teoreettista julkaisua Antikapitalisti.

Toimimme yhteistyössä monien muiden vasemmistolaisten, rauhan ja ympäristöjärjestöjen kanssa tilaisuuksia, kampanjoita ja mielenosoituksia järjestäessämme. Uskomme kuitenkin, että tarvitaan järjestöä kuten Sosialistiliitto, joka yhdistää eri kamppailun muodot ja päämäärät (rauhanasia/sodanvastainen liike, ympäristöasiat, antikapitalistinen liike), ja osoittaa että kyseessä on pohjimmiltaan samoista asioista, kapitalismin aiheuttamista ongelmista.