Skip to content

Kategoria: Uutiset

Lev Trotskin perintö: Taistelu sosialismin stalinistista väärentämistä vastaan

Sarjamme toisessa osassa John Molyneux tutkii taistelua vastavallankumousta vastaan Venäjällä Lev Trotski johti taistelua Josif Stalinin vastavavallankumousta vastaan. Tuo taistelu alkoi vuonna 1923, kuusi vuotta Venäjän vallankumouksen jälkeen. Vuonna 1927 Stalin sai ratkaisevan voiton ja Trotski erotettiin kommunistisesta puolueesta. Hänet lähetettiin vuonna 1928 sisäiseen karkoitukseen Alma-Ataan, lähelle Kiinan rajaa, ja karkotettiin Venäjältä vuonna 1929. Tässä taistelussa oli kolme pääkysymystä. Ensimmäinen oli työläisdemokratia. Trotski ja hänen kannattajansa, vasemmisto-oppositio, yrittivät puolustaa työväenluokan demokratiaa kommunistisessa puolueessa ja neuvostovaltiossa. Stalin taas teki kaiken voitavansa vahvistaakseen johtamansa kasvavan byrokratian valtaa.…

Laskun maksu eräpäivään mennessä – tutkimustuloksia

Lindorff Analyysi on suorittanut viime aikoina vertailua siitä, kuinka hyvin laskun eräpäivää kunnioitetaan. Talouselämän mukaan Lindorff Analyysin tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, kuinka nopeasti yritykset ja yksityiset kuluttajat maksavat laskunsa. Asiakkaiden maksuajoissa löytyi eroavaisuuksia henkilöasiakkaiden ja yritysasiakkaiden väliltä. Yritykset noudattavat erityisesti paperi- ja sähköpostilaskujen eräpäiviä, tutkimuksessa todetaan. Sekä yritykset että kuluttajat maksavat verkkolaskut yhtä täsmällisesti. Lindorff Analyysi -tutkimuksen mukaan yritykset maksoivat tutkittuina kuukausina huhti-kesäkuussa 82% käytännössä eräpäivään mennessä. Tämä tarkoittaa sitä että lasku pantiin maksuun viimeistään kaksi pankkipäivää eräpäivän jälkeen. 96 prosenttia yrityksistä oli maksanut laskunsa viimeistään 30 päivän sisällä eräpäivän jälkeen.…

John Maynard Keynesin kahdet kasvot

Ekonomistit, niin vasemmistolaiset kuin oikeistolaisetkin, puolustavat Keynesiä vastauksena kriisiin. Koska hänen teoriansa eivät juuri muuta kapitalismin perusotetta, eikö vasemmistolaisten olisi aika myöntää hänen heikkoutensa?John Maynard Keynes ”Kaikki ovat suuren taloustieteilijän pauloissa nyt.” Näin kirjoitti Financial Times John Maynard Keynesistä. Ja siltähän se näyttää. Samaa viestiä toistavat USA:n valtiovarainministeri Hank Paulson ja Yhdysvaltain keskuspankin Ben Bernanke yhtäällä ja vasemmistolaiset, kuten Larry Elliot ja Graham Turner toisaalla. Heidän mukaansa Keynes osoitti 30-luvulla, kuinka estää kriisit, ja hänen menetelmänsä voivat toimia nyt. Viestissä on kuitenkin yksi suuri vika.…

Ei kansan ja työläisten kuulu maksaa kriisistä, kapitalistien kuuluu!

Euroopan antikapitalistinen vasemmisto linjasi kantojaan tuleviin eurovaaleihin. ”Seuraavat eurovaalit pidetään pahimman kapitalismia sitten vuoden 1929 koetelleen kriisin oloissa. Taloudellisena, yhteiskunnallisena, finanssi-, pankki- ja ympäristökriisinä kyseessä on maailmanlaajuinen yleinen kriisi. Hallitsevat luokat haluavat jälleen pistää työläiset ja kansat maksamaan kriisinsä. Hallitukset ovat antaneet satoja miljardeja pankeille, mutta samaan aikaan miljoonia työntekijöitä irtisanotaan. Työttömyys on kohoamassa taivaisiin. Palkkojen ostovoima alenee. Julkisten palveluiden tuhoaminen jatkuu. Ei kansan ja työläisten kuulu maksaa kriisistä, kapitalistien kuuluu! Tällainen EU:n elinten politiikka on torjuttu Ranskan, Alankomaiden ja Irlannin kansanäänestyksissä.…

Libyalaiset pystyvät lyömään eversti Gaddafin

Vallankumous Libyassa on tienhaarassa. Kansannousu on syventänyt ja radikalisoinut arabimaailmassa käynnissä olevia kapinoita – mutta sen saattaa vaarantaa lännen interventio. 17. helmikuuta alkanut kansannousu on saanut eräitä merkittäviä voittoja. Se on kuitenkin juuttunut taisteluun Muammar Gaddafin hallitukselle uskollisia raskaasti aseistettuja asevoimia vastaan. Tunisiassa ja Egyptissä kansanliikkeen voima riittää karkottamaan diktaattorit. Libyassa kuitenkin armeija ja muut instituutiot ovat pysyneet ehjinä – ja pystyvät tarjoamaan kompromisseja. Hallituksen voima nojaa paitsi yksinkertaisesti raakaan tukahduttamiseen, myös niihin, jotka ovat hyötyneet Gaddafin almuihin öljyrahoista. Se on historiassa taannut vakautensa käyttämällä hyväkseen klaanien ja heimojen välistä kilpailua.…

STOP! Kaikki ei saa olla kaupan rahaa vastaan

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL tekee historiaa perjantaina 11.9 järjestämällä työnseisauksen valtio-omisteisten Destian, Rasconen, Labtiumin ja Finavian kaikissa toimipisteissä. Lakko koskettaa noin 2000 jhl:n jäsentä, jotka työskentelevät eri puolilla Suomea ja se koskettaa kaikkia näiden yhtiöiden toimintoja poislukien lossiliikenne ja tietyt Finavian tehtävät lentokentillä. Vaikka seisaus on kestoltaan vain 6 tuntia; kello 12-18, on se suuri harppaus JHL:lle joka perinteisesti on pyrkinyt vaikuttamaan asioihin maltillisin keinoin kuten kirjelmillä ja vetoomuksilla. Syy työtaisteluun on ennen kaikkea hallituksen aikomus myydä nämä omistamansa yhtiöt pois.…

Harmaa talous – musta tulevaisuus

työväenliikkeen puolesta 8.4.2011 klo 16:30 Hakaniemen torilla (Hki) Suomalainen työväenluokka on ajettu kuilun partaalle. Epävarmuus ja työehtojen heikkeneminen jatkuu kiivasta tahtia ammattiyhdistysliikkeen ollessa kykenemätön taistelemaan yhtenäisenä rintamana. Veronkierto, laittoman työvoiman häikäilemätön käyttö sekä vuokratyövoiman lähes orjamainen asema vähentävät entisestään työläisten mahdollisuuksia puolustaa oikeuksiaan. On aika aloittaa uusi luku suomalaisen työväenliikkeen historiassa, lopettaa keskustelu kestävyysvajeesta ja aloittaa voimakkaampi kamppailu yhteiskunnan valtasuhteiden uudelleenjärjestämiseksi. Suomalaisen työväenliikkeen on järjestäydyttävä puolustamaan saavutettuja etuja, ennen kuin on liian myöhäistä. Selkärangattomat työntekijöiden oikeuksien polkijat on laitettava vastuuseen teoistaan tuntuvin rangaistuksin.…

Lentäjien lakko: Hyväosaisten työtaistelu?

Huomasitteko, kuinka vaikea oli löytää ihmisiä, jotka olisivat tunteneet sympatiaa Finnairin lentäjien lakkoa kohtaan? Lentäjät olivat kuulemma ylipalkattuja, itsekkäitä ja vaaransivat yhtiön tulevaisuuden ja muiden työpaikat. Työnantaja sai vapaan kentän esittää, kuinka järkyttynyt ja pahoillaan se oli siitä, ettei sen ehtoihin suostuttu. Ja kahvipöytäkeskusteluissa hyväosaisten lakkoa päiviteltiin. Joitakin työntekijäryhmiä kohtaan vain on luonnostaan helpompi tuntea myötätuntoa. Etenkin sellaisia, joiden ansiot eivät ylitä omia. Sairaanhoitajat ovat hyvä esimerkki. Poliisit varmaan toinen. Palomiehet. Paperityöläiset taas eivät vielä takavuosina olleet niinkään suosittuja. Kun Helsingin liikennelaitoksen työntekijät menivät joitain vuosia sitten lakkoon, työmatkaliikenne joutui kaaokseen.…