Skip to content

Harmaa talous – musta tulevaisuus

työväenliikkeen puolesta 8.4.2011 klo 16:30 Hakaniemen torilla (Hki)

Suomalainen työväenluokka on ajettu kuilun partaalle. Epävarmuus ja työehtojen heikkeneminen jatkuu kiivasta tahtia ammattiyhdistysliikkeen ollessa kykenemätön taistelemaan yhtenäisenä rintamana. Veronkierto, laittoman työvoiman häikäilemätön käyttö sekä vuokratyövoiman lähes orjamainen asema vähentävät entisestään työläisten mahdollisuuksia puolustaa oikeuksiaan.

On aika aloittaa uusi luku suomalaisen työväenliikkeen historiassa, lopettaa keskustelu kestävyysvajeesta ja aloittaa voimakkaampi kamppailu yhteiskunnan valtasuhteiden uudelleenjärjestämiseksi.

Suomalaisen työväenliikkeen on järjestäydyttävä puolustamaan saavutettuja etuja, ennen kuin on liian myöhäistä. Selkärangattomat työntekijöiden oikeuksien polkijat on laitettava vastuuseen teoistaan tuntuvin rangaistuksin. Pätkätyöputkeen joutuneiden on saatava sekä riittävä korvaus epävarmuudesta että vakinaisten edut ja oikeudet.

Työvoiman vuokraamisen määrittäminen palveluksi EU:ssa on mahdollistanut suomalaisen työehtosopimusjärjestelmän kiertämisen. Järjestelmä on haastettava nyt. Suomalaisen työväenliikkeen on järjestäydyttävä puolustamaan saavutettuja etuja ennen kuin on liian myöhäistä.Yhtenäisen eurooppalaisen liikkeen luomiseksi on ammatillisen työväenliikkeen kuitenkin nähtävä vierastyöläiset kohtalotovereina eikä vihollisina. Pääoman liikkuessa vapaasti rajojen yli on myös ammatillisen työväenliikkeen yhdistyttävä yli rajojen.

Markkinataloudessa tulonjako ja ihmisarvoisen toimeentulon takaaminen jokaiselle kansalaiselle on valtion tehtävä. Tämän aikaansaamiseksi on laajennettava veropohjaa säätämällä progressiivinen pääomavero ja kitkemällä harmaata taloutta aggressiivisesti. Viranomaisvalvonnan lisääminen työpaikoilla, sekä rangaistukset työvoiman hyväksikäytöstä ovat ainoat keinot taistella röyhkeää työehtojen polkemista, sekä veronkiertoa vastaan.

Ammatillisen ja poliittisen työväenliikkeen on löydettävä uudestaan yhteinen sävel ja kamppailussa kapitalisten hyökkäystä vastaan. Uusi kolmikanta, kanneoikeus ja yhtenäinen työväenliike.

Published inUutiset