Skip to content

Laskun maksu eräpäivään mennessä – tutkimustuloksia

Lindorff Analyysi on suorittanut viime aikoina vertailua siitä, kuinka hyvin laskun eräpäivää kunnioitetaan. Talouselämän mukaan Lindorff Analyysin tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, kuinka nopeasti yritykset ja yksityiset kuluttajat maksavat laskunsa. Asiakkaiden maksuajoissa löytyi eroavaisuuksia henkilöasiakkaiden ja yritysasiakkaiden väliltä. Yritykset noudattavat erityisesti paperi- ja sähköpostilaskujen eräpäiviä, tutkimuksessa todetaan. Sekä yritykset että kuluttajat maksavat verkkolaskut yhtä täsmällisesti.

Lindorff Analyysi -tutkimuksen mukaan yritykset maksoivat tutkittuina kuukausina huhti-kesäkuussa 82% käytännössä eräpäivään mennessä. Tämä tarkoittaa sitä että lasku pantiin maksuun viimeistään kaksi pankkipäivää eräpäivän jälkeen. 96 prosenttia yrityksistä oli maksanut laskunsa viimeistään 30 päivän sisällä eräpäivän jälkeen. Kuluttajat eivät yltäneet aivan täysin samalle tasolle yritysmaksajien kanssa, laskun maksu oli jonkin verran hitaampaa. Kuluttajat maksoivat saamistaan laskuista ajallaan noin 70 prosenttia. Kuluttajat tulivat hieman perässä myös kuukauden sisään mitatuissa maksuissa. 90 prosenttia yksityishenkilöistä oli kuitannut laskunsa hyväksyttävästi 30 päivän sisällä.

Lindorff Analyysi paljastaa, että maksujen ajallaan suorittamiseen vaikuttaa muun muassa eri laskutusmuodot. Eri maksutapojen väliltä löydettiin eroavaisuuksia. Paperilaskuista kuluttajat maksoivat ajallaan vain 71 prosenttia. Yrityksissä vastaava luku oli hieman korkeampi eli 81 prosenttia. Sähköpostilla lähetetyt laskut maksettiin selkeästi hitaammin paperilaskuihin verrattuna. Eräpäivään mennessä niistä kuluttajista, jotka olivat vastaanottaneet laskunsa sähköpostiin, laskunsa maksoi ajallaan vain alle puolet. Vain noin 46% muistivat maksaa laskunsa ajallaan, jos sen vastaanotti sähköpostiin. Yritykset pärjäsivät vertailussa taas jonkin verran paremmin. 71% yrityksistä, jotka saivat laskunsa sähköpostilla, maksoi sen eräpäivään mennessä. Verkkolaskut sai aikaan paremman tuloksen. Kuluttajat maksoivat jopa 88% verkkopankkiin tulleista laskuista ajoissa, siinä missä yritykset paransivat tästä vielä edelleen. Yritysten saamista verkkolaskuista ajallaan maksettiin noin 90 prosenttia.

Lindorffin myyntijohtaja Juho Ylinen sanoo, että näin suuret erot maksamisessa laskutustapojen välillä osoittaa sen, että suuri osa kuluttajien maksuviiveistä johtuu unohduksista tai siitä, että elämässä on eräpäivinä muitakin tärkeitä asioita kuin laskun maksu. E-lasku on kuluttajien tukipalvelu, joka auttaa huolehtimaan ajoissa ja eräpäivään mennessä maksamisesta.

Published inUutiset